Menu Close

Stanowisko PTP dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

20 marca 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się pojekt:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321366/katalog/12577133#12577133   (W projekcie ustawy – art. 60. W uzasadnieniu strony 57-59)

Sekcja (pod postacią przede wszystkim prof. Adam Tarnowskiego) przygotowała swoje uwagi, które potem przekazała do PTPu w celu akceptacji i przedstawienia oficjalnego stanowiska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w tej sprawie:

Stanowisko_projekt

Zostało ono przesłane w dniu 9 kwietnia 2019 r. do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.