Menu Close

Psychologia transportu

1. Ustawa o kierujących pojazdami – pobierz;

2. Ustawa o transporcie drogowym – pobierz;

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy – pobierz.