Menu Close

Medycyna pracy

  • Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji badań psychologicznych – pobierz;
  • Ustawa o służbie medycyny pracy – pobierz.

Wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi:

  • Wytyczne IMP dotyczące badań lekarskich pracowników kierujących w ramach obowiązków służbowych pojazdami kat. B – pobierz;
  • Wytyczne IMP dotyczące wymagań zdrowotnych i zakresu badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac – pobierz.