Menu Close

O Sekcji

W dniu 28 marca 2018r. na zebraniu Zarządu Głównego PTP została zatwierdzona Sekcja Psychologii w Transporcie i w Służbie Medycyny Pracy. Sekcja zaprasza psychologów wykonujących badania w pracowniach psychologii transportu, jak i tych wykonujących zadania służby medycyny pracy. Będzie również zajmować się wspieraniem psychologów wykonujących badania osób starających się o pozwolenie na broń.

Sekcja spotyka się na zebrania szkoleniowe i warsztatowe w Warszawie, natomiast członkowie mieszkający w innych rejonach Polski mają możliwość uczestnictwa za pośrednictwem live streamingu.

Szkolenia mają dotyczyć nie tylko psychologii, ale przede wszystkim zagadnień z pogranicza – medycyny pracy, prawa, bezpieczeństwa ruchu drogowego, procedur badań obcokrajowców.

Jednym z zadań Sekcji będzie uzyskiwanie spójnych wyjaśnień i wykładni przepisów z ministerstw, szczególnie Ministerstwa Zdrowia. Tworzone i aktualizowane będzie kompendium wiedzy prawnej i dobrych praktyk, niezbędnych w funkcjonowaniu psychologów-orzeczników.

 

Zarząd Sekcji tworzą:

Przewodniczący – Witold Świtkiewicz
Wiceprzewodnicząca – Barbara Junak-Błędowska
Skarbnik – Izabela Solarska
Sekretarz – Katarzyna Wróbel

 

Kontakt z Sekcją, informacje, zapisy

sekcja@psychologiatransportu.com
Znaleźć nas można również na Facebooku