Menu Close

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem Sekcji należy:

• być członkiem PTP (deklaracja – załącznik);
• dostarczyć wypełnioną deklarację członkowską (załącznik);
• opłacić roczną składkę członkowską Sekcji (50 zł).

Wpłaty dokonujemy na konto PTP: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
Tytułem: Nr członkostwa w PTP (nie w Sekcji!), składka członkowska Sekcji Psychologii Transportu za rok 2018.
Kwota: 50 zł.

*Osoby, które nie dostały jeszcze informacji odnośnie przyjęcia do PTPu, muszą wstrzymać się z wpłatą, aż do momentu uzyskania oficjalnego powiadomienia o przyjęciu do PTP.
**Zdecydowaliśmy się na formę Sekcja Psychologii Transportu ze względu na możliwe ograniczenia znaków w tytule przelewu.